Выгульные площадки

Оборудование для выгульной площадки

Вид Наименование Размер Цена, руб.
  Стойка с баллоном 7809  2090х1010х2500    24 156
        Трамплин 7811    650х390х900    36 232
  Барьер одинарный 7802   1500х50х1500    18 482
    Барьер двойной 7806   3000х50х1500    34 769
    Барьер тройной 7807   4500х50х1500    49,040
          Вышка 7801  5350х1000х3090   115 650
           Бум 7808   7100х180х900   39 036
        Балансир 7825   2000х400х400   19 946
       Бум Горка 7817  1600х1500х1600   50 880
  Барьер регулируемый                7819   2000х400х1000   41 905
   Бум переправа 7830     25 069
  Вешалка для поводков                 7840   800х800х1500   13 908
         Змейка 7828   3500х50х1200   21 228
          Кольца 7815   1670х30х1920   27 815
         Подиум 7841     17 256